Hur är din omgivningsmiljö?

JKsound-Akustik

Är en Mullsjöbaserad leverantör av buller- & vibrationsmätning/analys. Vi vänder oss till alla som har ett behov att identifiera och dokumentera sin arbets-, boende- eller närmiljö inom området buller och vibrationer.

Det kan röra sig om ny-, om- och tillbyggnadsprojekt av bostäder, offentliga lokaler, kontor och hotell eller vid olika installationer som kan störa närmiljön. Vi kan också stötta er med mätningar inför och under olika event såsom konserter eller offentliga framträdanden.


Hur kan vi hjälpa dig

Vi kan hjälpa er med att mäta och dokumentera nedanstående (och mycket mer): 
- Markvibrationer och ljudstötvågor under spräng- eller anläggningsarbete.

- Industribuller t ex bullermätning/analys av industri eller bostadsfläktar.  

- Strukturvibrationer. 

- Efterklang och transmissionsförluster i bostäder och övriga byggnader.

- Buller i och i anslutning till bostäder och byggnader.

- Hand/arm eller helkroppsvibrationer från handverktyg eller anläggningsmaskiner.


Ni kan känna er helt trygga med att anlita oss då vi har mångårig erfarenhet (>20år) av ljud-,  buller- och vibrationsmätning inom såväl offentlig som industriell sektor.

Buller


Höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador i form av exempelvis hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet


Buller kan bl.a. medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.


Läs mer hur vi kan hjälpa dig....


Vibration


Vibrationer från verktyg och redskap kan ge bestående skador i muskler, nerver och blodkärl.


Mark och strukturvibrationer från pålnings- sprängarbete kan ge bestående skador på bostäder och byggnader


Läs mer hur vi kan hjälpa dig...

KONTAKTA OSS

Jonas Rolfart